• Wednesday, May 22, 2024

Poem

TÛGBÔNG FESTIVAL

ni: Julian S. Ambay

Dali kamo matugbong kita tanan sa Pandan
Sa pagsaulog it aton tuigan nga kapiestahan.
May paghawat-hawat nga aton pagasaksihan
Ang pagbilad-kinamayad it mga kabaranggayan.

Mga nanari-sari nga abilidad kag kinaadman,
Mga produkto it bukid, taramnan kag kadagatan,
Mga ginaadi-adi nga mga bahandi it mga katawhan,
Kinahanglan ipasundayag sa kapiestahan tang Pandan.

Halin sa bukid it Maadios palusob sa suba it Panakuyan,
Halin sa Mab-o malusob sa Malumpati matakas sa Bugang,
Halin sa dulunan it sitio Kalabanog paagto sa sitio Inigman,
Sa mga katalunan,mga kasiringan kag sa daralay-ahan,
Matugbong kita kag magkiritaay sa banwa tang Pandan.

Matugbong si tatay, si nanay kag mga kabataan,
Si lolo, si lola, mga apo pati man ang mga kasapatan.
Matugbong man ang taga-abroad kag mga turista.
Matugbong man kag magdurugok ang mga bisita.

Matugbong man si Montoya halin sa Kaypong it Patria.
Matugbong man si Manlunggong halin sa raya it Guia,
Si Magsada sa Botbot, si Manggawa sa hunasan it Mag-aba,
Oras ron nga kalkalon kag ibilad ta ang natago nga estorya.

Tugbong, amo gid ang nagakaigo nga ngaran.
Tugbong, sangka tinaga nga dali matandaan.
Tugbong, hulas imitlang bisan ni sin-o man.
Tugbong, duna nga harambalunon sa Pandan.
Tugbong, yabe sa pagbuyluganay it tanan tanan.

Tugbong Festival sa Kapiestahan ni San Vicente,
Tugbong Festival ipalayag sa sulod kag guwa it Antique
Sa Tugbong Festival dapit-alima ang tanan sa Pandan.
Matugbong kita para sa padayon nga kauswagan.

Tuesday, October 4, 2005 @ 9:07 am by Administrator
Top
Top